Cancel and Refund Conditions

İptal ve iade Koşulları

Sayın Katılımcılar:

Lütfen eser satın alırken bu Bölümü okuyunuz. Eser Satın Almadan Önce Hiç Bir Tereddüt, ACABA! Sorusu Kalmaması için Eserleri Fiziki Olarak Görmeye Özen Gösteriniz. Kadıköy Moda'da Randevu Alarak İstediğiniz Eserleri Görebilirsiniz. Özellikle Yaşı Yüksek Kitapların iadesi ve Satışının İptali Kitapların Yıpranmasına Yolaçtığını Unutmayınız. Kitaplar ve Plakların CAYMA HAKKI İSTİSNALARI Kapsamına girdiğini unutmayınız.

Online müzayedeye katılanlar eserleri önceden görmüş ve incelemiş olduklarını kabul ve beyan etmiş sayılır. Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, alıcı satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur. Eser hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan, taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğindedir. Alıcı bu durumu peşinen kabul eder. zaferozdemartproject satılan eserin (malın) tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda gelecekte zaferozdemartproject  firmasından herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır. 

İptal ve İade Koşulları genel anlamda Resmî Gazete Tarihi: 27.11.2014  ve Sayısı: 29188’ da yayınlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülüklerini kapsar. Ancak: 

Resmî Gazete Tarihi: 27.11.2014  ve Sayısı: 29188’ da yayınlanan MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Cayma Hakkının Kullanımı ve Tarafların Yükümlülükleri MADDE 15’te sayılan Cayma hakkının istisnaları Başlığında belirtilen kopyalanması çoğaltılması yapılabilecek Plak CD gibi müzik kaydedilen ürünler ile her bir sayfasının değerli ve eksikliğinin tespitinin zor olduğu Gravürlü resimli sınırlı sayı basım antika ve sanatsal kitapların satış sözleşmelerinde alıcı tüketici cayma hakkını kullanamaz ve ürün iadesi yapılamaz. Lütfen Sayın Müşterilerimizin Kitap ve Plak satın alırken bu ürünlerin iadesinin kabul edilmeyeceğini bilmeleri, kitap ve plak almadan önce ilgili eserleri fiziki olarak görmelerini ve her türlü tereddütlerini giderici soruları önceden sormalarını rica ederiz. Satışa sunulan Kitapların çoğunun özel basım olduğu, dokunmasının bile kitaplara zarar verebileceğini bilen duyarlı kitapsever koleksiyoncu müşterilerimizin bu konuda gerekli anlayışı göstereceklerinden emin olduğumuzu belirtmeye bile gerek olmadığını düşünmekteyim. saygılarımla.